Bảng màu áo thun đồng phục Polo & T-shirt

Bảng tổng hợp các màu cơ bản hiện có tại Logan Uniform, tương ứng với từng loại vải sẽ có các màu sắc với sắc độ khác nhau. Bên dưới là phân loại các màu cơ bản đi kèm các chất liệu tương ứng.

CÁC MÀU CƠ BẢN ÁO THUN ĐỒNG PHỤC

polo shirt sky blueao-thun-dong-phucao-thun-dong-phucao-thun-dong-phuc

ao-thun-dong-phucao-thun-dong-phucao-thun-dong-phucao-thun-dong-phuc

ao-thun-dong-phucao-thun-dong-phucao-thun-dong-phucao-thun-dong-phuc

ao-thun-dong-phucao-thun-dong-phucao-thun-dong-phucao-thun-dong-phuc

ao-thun-dong-phucao-thun-dong-phucao-thun-dong-phucao-thun-dong-phuc

Lưu ý: Các màu cơ bản này có độ chênh lệch tương đối giữa từng loại vải với nhau (xem sắc độ màu chính ở hình bên dưới):

bang mau ao thun thun dong phuc
MÀU VẢI THUN THỂ THAO

ao-thun-dong-phucao-thun-dong-phucao-thun-dong-phucao-thun-dong-phuc

>>Quay lại bài viết: áo thun đồng phục cao cấp
>>Xem thêm: Áo thun đồng phục cổ tròn